El govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que és l’òrgan que governa, administra i vetlla pel compliment dels fins fundacionals.

La gestió ordinària de la Fundació recau en la Direcció i l’Equip de gestió format pel personal al servei de la Fundació encarregat del desenvolupament dels processos necessaris per dur-la a terme.

Equip

Directora
Sonia Mulero Monroy
Assistant
Inma Ángel Ruiz
Compliment Normatiu i Control de Gestió
Directora: Emilia Garcia Sánchez
Técnica CN&CG: Mireia Fernández Centelles
Serveis generals: Verònica Garcia Rincón
Projectes i Relacions Externes
Directora: Victoria García Córdoba
Projectes: Judit Vicente Guiu
Relacions Externes: Cecilia Milá De Rosa
Comunicació: Cristina Vilà Salvat
Community Builder: Mohamed El Amrani