La Fundació es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb l’objectiu de promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar i donar suport al talent jove.

Des de llavors, treballem per construir una societat més crítica, justa i inclusiva amb actuacions i iniciatives que se centren en donar suport a la cultura i les arts, la investigació i l’educació, amb un impuls especial al talent jove i estimulant la creativitat, el coneixement i la innovació.

Missió

Promoure la cultura i les arts, la investigació i l’educació, com a expressió de compromís amb el progrés i el benestar de les persones.

Valors

De la voluntat de servei sorgeixen els valors pels quals es regeix la Fundació Banc Sabadell, que són, a més, els que requerim a les entitats amb les quals col·laborem: proximitat, excel·lència i innovació.

Proximitat
Entenem la proximitat com la manera adequada de respondre al nostre compromís.
Excel·lència
Promovem l’excel·lència donada pel talent, l’esforç i la igualtat d’oportunitats.
Innovació
Fomentem la innovació entesa com la capacitat de llegir el present per avançar-se al futur, una actitud exigible en tots els àmbits.
Col·laboració
Aportem les nostres capacitats i connexions per impulsar ecosistemes i projectes, tot fomentant l’intercanvi de coneixements entre institucions i disciplines.
Creativtat
Impulsem la creativitat com una eina d’expressió, inspiració i adaptació a un entorn canviant.
Respecte a la diversitat
Reconeixem la singularitat de cada individu fomentant la inclusió i així contribuint a una societat més justa i equitativa.

Eixos

Promovem un canvi positiu a la nostra societat a través de col·laboracions i iniciatives centrades en dos eixos: la cultura i les arts, i la investigació i l’educació.

Amb això, contribuïm a impulsar el creixement econòmic, social i cultural del territori, augmentant-ne la productivitat i creant oportunitats d’aprenentatge i promoció de talent.

Cultura i arts
Donem suport a la cultura i les arts contribuint a l’enriquiment de la societat i impulsant la transformació. Brindem oportunitats a joves artistes perquè puguin desenvolupar les seves habilitats, i promovem la construcció d’una societat més equitativa i diversa.
Investigació i educació
Donem suport a la recerca i l’educació per invertir en el futur de la societat i la nostra capacitat de trobar solucions a reptes complexos. Contribuïm a impulsar el creixement econòmic i social del territori i creem oportunitats d’aprenentatge i de promoció del talent.

Compromís ODS

Orientem els nostres programes i col·laboracions en el compromís social, la igualtat de gènere i l’exigència mediambiental, de forma alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible definits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, tenint en compte els que s’han definit com a prioritaris dins del marc Sabadell Compromís Sostenible. Integrem la perspectiva de gènere a tots els programes i a totes les fases d’intervenció, i donem una prioritat especial al talent jove.