Contacte

Av. Diagonal, 456 2a planta
08006 Barcelona
T 938 826 960

Formulari de contacte

    Termes i condicions

    Les dades facilitades a través d'aquest formulari, són necessaris per a la tramitació i gestió de la sol·licitud i de les operacions que es derivin de la mateixa, per la qual cosa la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per al seu tractament i registre en els respectius fitxers sobre la base de l'execució de la sol·licitud. La Fundació Banc Sabadell té el seu domicili social en plaça Sant Roc, núm. 20, de Sabadell.

    La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

    El Candidat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat dirigint-se per escrit a la unitat "Drets PD" de l'Oficina de Protecció de Dades, a través del domicili de la Fundació Banc Sabadell, Plaza Sant Roc, 20 – 08201 (Sabadell) o a través de la següent adreça de correu electrònic: fundaciobs@bancsabadell.com, o del sistema a distància que a cada moment tingui establert la Fundació Banc Sabadell.

    En el cas que el Candidat ho entengui necessari pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.