Vés al contingut
Política de privadesa

L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació i sol·licitar la col·laboració en algun dels programes de la Fundació.

Quantes dades puguin ser facilitades per part dels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com aquells que intervenen en qualsevol fase del tractament i les entitats a qui hagin estat comunicades, sota l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, obligació legal, d’interès legítim, execució del contracte/operació, estan sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tant a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent en cada moment.

Tot això i no obstant això, l’usuari ha de ser conscient i se l’adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Finalment, s’adverteix a l’usuari que les pàgines web del grup poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al grup. La Fundació no serà responsable amb relació al registre en aquests llocs web de les dades personals per part de l’usuari.

 

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web de la Fundació té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. No obstant això, la sol·licitud a qualsevol dels nostres programes requerirà el registre de l’usuari.

S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web de la Fundació utilitza “cookies”. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari els quals s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, a fi que no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament per a ells. Així mateix, faciliten informació sobre la data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar el nostre web i els continguts escollits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies en el seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

b) Dades de caràcter personal:

En el cas que a un usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés a alguna de les convocatòries facilitades a través del lloc web de la Fundació, se l’informa expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’execució del programa, resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats i que les mateixes seran incorporades als fitxers creats a tal efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a la Fundació per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Responsable: Fundació Banco Sabadell amb domicili social: Pl. Sant Roc, 20 08201 Sabadell. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com amb domicili a Av. Oscar Esplà, num.37, 03007 Alacant.

 

Finalitats i legitimació: La finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud, i les actuacions i operacions que es derivin de la mateixa, les quals poden comportar o contactar amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la seva pròpia sol·licitud.

 

Destinataris: no es cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el cas que hagi atorgat el seu consentiment en virtut d’un acord específic amb la Fundació.

 

Procedència de les dades: Facilitades per l’interessat.

 

Drets: pot dirigir-se per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu domicili social o oficines o a través de l’adreça de correu electrònic següent: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per exercir el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que puguin afectar-lo significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679.