Vés al contingut
Transparència

La Fundació assumeix la transparència com un dels seus principis rectors que impregna l’actuació de l’organització en tots els seus nivells i, com a eix vertebrador de la seva política informativa, incorpora en la seva definició totes les recomanacions d’organismes nacionals i internacionals sobre la matèria.

El sistema de govern de la Fundació està compost per la normativa següent, que es pot descarregar i consultar:

Estatuts de la Fundació i llei aplicable

Veure estatuts Veure llei

El Codi de Conducta del Grup Banc Sabadell

Veure més

El Codi de Bon Govern que interpreta i desenvolupa els Estatuts de la Fundació

Veure més
Comptes Anuals

A continuació, es pot descarregar i consultar l’informe d’auditoria independent sobre els comptes anuals abreujats el 31 de desembre de 2022. La Direcció de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals amb l’objectiu d’expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa Fundació.Descarregar Comptes Anuals
CCAA 2022
Descargar
CCAA 2021
Descargar
CCAA 2020
Descargar
CCAA 2019
Descargar
CCAA 2018
Descargar
CCAA 2017
Descargar
CCAA 2016
Descargar
Estatuts