Vés al contingut
Tornar a Notícies
Lideratge, impacte, transformació. Obrim la convocatòria per a la 7a edició de B-Value.

B-Value és un programa d’innovació social dirigit a líders del tercer sector que treballin en entitats sense ànim de lucre amb base a Espanya, per ajudar-los a desenvolupar els projectes des d’una visió estratègica i innovadora, dissenyar nous models de generació d’ingressos que permetin professionalitzar la proposta de valor i que s’allunyin dels esquemes filantròpics tradicionals.

El programa està impulsat per Fundació Ship2B i Fundació Banco Sabadell i coimpulsat per la Fundació Juan Entrecanales de Azcárate.  També compta amb Sabadell Seguros, PWC, After, Fundació ONCEFundació Joaquim Molins Figueras com a socis estratègics i la Fundación Hazloposible, Salto con Red, la Asociación Española de Fundaciones, Fundación Lealtad i la Coordinadora Catalana de Fundacions com a entitats col·laboradores.

En l’anterior edició, el 87% els participants de la primera fase, que compta amb la participació de totes les entitats seleccionades, van veure superades les seves expectatives. A més, les entitats van poder contrastar els seus projectes amb 42 mentors directius del Banc Sabadell a través de diferents dinàmiques de reflexió. Aquestes mentories amb el nostre voluntariat corporatiu, van rebre una valoració per part dels participants d’un  8,88 sobre 10.

En la segona fase, que compta amb les entitats finalistes, destaca la setmana de Bootcamp, que ofereix més de 45 hores de formació a través de tallers formatius i experiències. En la seva sisena edició, el Bootcamp de B-Value va mobilitzar més de 100 persones, entre elles 23 ponents i 47 mentors experts. Les entitats finalistes van valorar amb una mitjana d’un 9,8 sobre 10 la seva experiència al Bootcamp de B-Value i un 100% recomanen participar en el programa.

Javier Días, coordinador general d’A+Famílies, entitat finalista i una de les premiades de la 6a edició, explica que les entitats que estiguin valorant entrar en el programa “no ho dubtin, que superin les reticències i la càrrega del dia a dia i que s’impliquin, perquè quan ho fas, els beneficis són molts més del que esperes.”

En preguntar a Urgell Escribà, directora de la Fundació Integra Pirineus, sobre que és el que més destaca de B-Value, ho té clar: “Haver convertit el nostre projecte Donem vida al Bosc en un producte perfectament definit. Així com la identificació dels canals per fer-lo arribar a les grans empreses per crear aliances i, d’aquesta manera, poder seguir treballant en la continuïtat dels boscos del Pirineu de forma sostenible.

Si tu també formes part d’un projecte del qual vols desenvolupar la seva visió estratègica, professionalitzar la proposta de valor i dissenyar nous models de generació d’ingressos, tens fins al 19 de febrer per presentar la teva candidatura.