Vés al contingut
Tornar a Notícies
El XXI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica reconeix la creativitat i capacitat de transformació social de la Prof. Elena Manresa

La Prof. Elena Manresa ha estat reconeguda amb el XXI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica pel seu treball en el camp de la microeconometria i, en particular, per la seva contribució a l’anàlisi de les dades de panel i la seva aplicació a l’estudi de les interaccions socials. El Jurat d’aquesta edició, presidit per Teresa Garcia-Milà Lloveras, ha destacat l’alt nivell de creativitat del treball de la Prof. Manresa i la seva contribució al canvi en l’aproximació de com els economistes aplicats afronten l’anàlisi de noves bases de dades àmplies i complexes, com ara dades individuals enllaçades de treballadors i empreses o dades granulars de consumidors i productes.

Em sento especialment orgullosa que amb aquest premi es posi en relleu el camp de l’econometria, on desenvolupem mètodes estadístics per poder entendre qüestions econòmiques a través de les dades. En l’actualitat, l’ús de noves bases de dades, extenses i complexes, està obrint la porta a poder abordar problemes socials a través de l’evidència empírica de forma molt més creïble.” ha expressat la Prof. Manresa, qui ha destacat la feina de “tots els investigadors com jo, que treballem àrduament per poder establir noves metodologies en l’ús d’aquestes noves dades.”

Les línies de recerca de la Prof. Elena Manresa es centren en el camp de l’econometria, amb èmfasi en les dades de panel i la incorporació de mètodes de machine learning i intel·ligència artificial, els quals permeten el tractament de l’heterogeneïtat en el treball empíric en l’economia. Aquest tractament és fonamental per evitar prediccions errònies de les polítiques contrafactuals i un modelatge ingenu pot donar lloc a respostes estadísticament imprecises.

La Prof. Manresa avalua els mètodes que desenvolupa en el context de qüestions econòmiques rellevants utilitzant una gran varietat de dades. Alguns exemples són l’estudi dels orígens de la desigualtat salarial utilitzant dades administratives sueques, la quantificació dels efectes indirectes de la R+D entre empreses als EUA, o la racionalització de les pautes d’estalvi als EUA utilitzant l’enquesta AHEAD.

El Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica, que es convoca des de 2002, té com a objectiu incentivar i reconèixer el treball dels investigadors en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social per contribuir a l’anàlisi i formulació d’alternatives que promoguin el benestar social.

Elena Manresa XXI Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica