‘Col·lecció MACBA 31’, un recorregut artístic a través de l’experiència, temps i conflicte

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) mostra part del seu fons artístic en l’exposició  ‘Col·leció MACBA 31’ en la qual es motra l’evolució de l’art des dels anys 60 i el pas de la pintura expressionista a l’art conceptual a través del treball de 50 artistes internacionals. La Fundació Banc Sabadell és membre del patronat de la Fundació MACBA i col·laborador de les activitats del Museu.

‘MACBA 31’ qüestiona les diferents formes de conflicte del món actual; reflexiona sobre la relació de l’art amb si mateix i sobre la seva capacitat d’interpel·lar la realitat; i reivindica l’experiència sensorial, la corporalitat i l’experiència del tiemps com condicions especials de l’experiència artística.

Durant el recorregut es poden veure obres de Hans Haacke, Piero Manzoni, Àngels Ribé, Muntadas, Cildo Meireles, Joan Jonas, Esther Ferrer, Hans-Peter Feldmann, Krzysztof Wodiczko, Marcel Broodthaers, Octavi Comeron, Harun Farocki, Vito Acconci, Gordon Matta-Clark, Jordi Benito, Dan Graham i David Lamelas, entre d’altres artistes.

coleccion-macba-31-barcelona-11

Foto: La Fotogràfica

Experiència, temps i conflicte

La mostra proposa una sèrie de recorreguts artístics estructurats en tres grans àmbits: experiència, temps i conflicte.

Experiència, a través de l’experimentació amb elements i processos de la natura, la percepció sensorial i l’esforç per fer visibles fenòmens o canvis físics que habitualment passen desapercebuts a l’ull humà han estat objecte d’atenció per part de l’art des dels anys setanta del segle passat, tal i com evidencien les peces d’aquesta secció. Entrevendo (1970/1994), és una de les instal·lacions multisensorial de Cildo Meireles, convida l’espectador a viure una experiència sinestèsica accedint amb dos glaçons d’aigua a la boca a l’interior d’una estructura horitzontal troncocònica on circula aire calent.

coleccion-macba-31-barcelona-01

Foto: La Fotogràfica

Temps, l’experimentació sensorial porta implícit un treball amb el cos que aboca a l’acció i al moviment, manifestacions en què el temps resulta un factor decisiu. La mostra acull performances com les de Babette Mangolte que incorpora el moviment com a matèria artística de primer ordre, mentre que les instal·lacions de David Lamelas i Hans-Peter Feldmann, així com les exploracions de Francis Alÿs, Frederic Amat o Martí Anson, fan del temps i la durada el seu àmbit de recerca.

coleccion-macba-31-barcelona-06

Foto: La Fotogràfica

Conflicte, recull algunes de les realitats que travessen el món contemporani, com ara el conflicte, la frontera i la migració a través d’artistes com Carlos Garaicoa, Marcel Broodthaers, Étienne Chambaud i Pere Noguera que investiguen la idea de mur i de mapa; i Pedro G. Romero, León Ferrari i Alice Creischer recuperen algunes formes de violència històrica recent.

coleccion-macba-31-barcelona-12

Foto: La Fotogràfica