‘Autogestió’, reflexiona sobre el do-it-yourself en l’art contemporani

La Fundació Joan Miró acull Autogestió, un projecte expositiu que recull en clau històrica propostes relacionades amb les conegudes pràctiques do-it-yourself (DIY) que es van començar a utilitzar-se en l’art des de els anys 60. La mostra, comissariada per l’artista Antonio Ortega, reflexiona sobre l’evolució d’aquesta pràctica en l’arte contemporani a través de més de 60 obres d’artistes com per exemple Esther Ferrer, Joan Hernández Pijuan, Michelangelo Pistoletto, Sílvia Gubern, Cesare Pietroiusti, Henks Peeter o François Curlet.

L’exposició inclou pintura, escultura, dibuix, fotografia i vídeo, així com quatre instal·lacions i intervencions en les quals han treballat directament a les sales els artistes Adam Nankervis, Laura Porter i Mariona Moncunill.

Aquesta exposició és, també, un intent per comprendre l’art recent i constatar la vigència d’aquestes dinàmiques. Moltes iniciatives recents s’han adaptat a aquest escenari per mantenir la seva activitat cultural assumint un elevat valor de risc i un clar compromís amb el seu temps. L’autogestió està vinculada també a una voluntat ideològica caracteritzada per la inclusivitat, la modèstia en les produccions i la determinació dels artistes de no cedir l’explicació de la seva obra a una interpretació externa i reclamar la gestió d’allò que, probablement, és el seu únic capital: el desig de governar la seva pròpia emissió.

4 espais per reflexionar sobre l’art contemporani

-En un primer espai, es representen exemples més didàctis sobre posicionaments autogestionaris. Aquesta sala reuneix una sèrie de treballs que es relacionen amb l’espai, en molts casos mitjançant l’acció: repoduint els codis i els consensos que donen peu a la construcció del cànon museístic.

Cesare Pietroiusti
One hundred things that are
certainly not art [Cien cosas
que no son arte en absoluto],
2001-2017Instalación específica

-A la segona sala, s’exploren exemples de gestos espontanis d’apoderament i contestació al sistema artístic.

Joan Miró
Tela cremada 1 [Tela quemada, 1],
1973
Acrílico sobre tela cortada
y quemada
130 x 195 cm
Fundació Joan Miró, Barcelona

-En el tercer espai, es reuneixen obres que aborden el concepte d’autogestió en l’art des de la idea d’inclusivitat.

Adam Nankervis. Diferentes objetos del Museum MAN, 2017

-I en el quart espai, s’aborda la naturalització que molts artistes han fet dels plantejaments do-it-yourself.

Yoko Ono
Painting to See the Skies [Pintura para ver
el cielo], 1961-2017
Tela de lino imprimada y rasgada sobre
bastidores de madera, con dos agujeros
hechos en la tela según indicaciones de la
artista
200 x 100 cm
Colección de la artista