Programa de Emprendimiento e Innovación Social

Col·laborem amb la Fundación Albéniz en el desenvolupament del Programa de Emprendimiento e Innovación Social de la Escuela Superior de Música Reina Sofía amb el propòsit d'aportar una oferta laboral més gran als seus estudiants i preparar-los per a les seves futures carreres professionals.

  • . Els alumnes realitzen un projecte real i, a través del disseny i la implementació d'aquest projecte, aprenen nocions, de gestió pressupostària i administrativa, de treball en equip, de comunicació i màrqueting digital, de producció, entre d'altres. El programa compta cada any amb uns 20 alumnes que desenvolupen habilitats que van més enllà de la interpretació. A més, prenen consciència del paper que juguen com a artistes a la societat que els envolta.