Impuls al talent

La Asociación Celera és una associació que té entre els seus objectius la promoció i el desenvolupament del talent excel·lent en l'àmbit científic, tecnològic i emprenedor, fomentant el desenvolupament de les habilitats i capacitats de les persones que sobresurten per la seva capacitat en aquests àmbits.

  • El Programa Celera té també com a fi la promoció i el desenvolupament d'activitats relacionades amb el talent, així com aquelles de recerca en l'àmbit cientificotecnològic. Durant l'any 2022 es van seleccionar 10 joves amb talent excepcional a Espanya per dotar-los amb les eines necessàries que els permetin potenciar totes les seves capacitats personals i professionals i que així puguin aprofitar al màxim tot el seu potencial, buscant a més canalitzar les inquietuds dels participants propiciant un entorn on es generin espais de suport i sinèrgies, així com accés a oportunitats i persones rellevants. El programa de tres anys contempla dos eixos, el desenvolupament personal (focus en les competències socioemocionals dels participants, identificades com a les habilitats del futur) i el desenvolupament professional (connectant-los amb el seu entorn d'interès, personalitats internacionals i entitats de referència).