Horagai

Horagai, la proposta de La Selva, Ecosistema creatiu, és un projecte de formació en cinema adreçat a joves de 16 a 20 anys acollits per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), que basa la seva metodologia en l'experimentació en cinema i l'acompanyament socioeducatiu amb els objectius d'afavorir la desestigmatització dels joves tutelats, brindar-los un ecosistema de suport per assolir l'autonomia, la inclusió social i la ciutadania activa i participativa, i donar-los eines per millorar les competències transversals.

  • A través del programa proposat, els joves aprenen i s'exerciten en la tècnica i creació audiovisual explorant tots els processos de creació cinematogràfica culminant el procés en la realització de 2 a 3 curtmetratges col·lectius realitzats pels joves. Les pel·lícules curtes resultants són exhibides en diferents espais, convertint-se en si mateixes peces artístiques amb un gran potencial sensibilitzador del públic general.