Conecta Joven–Conecta mayores

El projecte Conecta Joven–Conecta mayores, de la Fundación Balia, és un projecte intergeneracional en què persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual, que per diferents raons tenen dificultat per accedir a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), es formen en alfabetització digital. El professorat està format per joves d'entre 14 i 18 anys que, de manera voluntària, fan un procés d'aprenentatge per impartir la formació.

  • El professorat està format per joves d'entre 14 i 18 anys que, de manera voluntària, fan un procés d'aprenentatge per impartir la formació. El projecte es desenvolupa a través d'una metodologia aprenentatge-servei, utilitza les TIC com a vehicle i es desenvolupa a Instituts d'Educació Secundària, Centres de Majors i Centres Sociocomunitaris.