‘Ciclo Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell’ i ‘Crescendo. Creamos òpera’

La Fundación Amigos del Teatro Real organitza un cicle de concerts sota el títol Ciclo Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell que ofereix una experiència formativa i una oportunitat professional a joves estudiants de la Escuela Superior de Música Reina Sofía que tenen l'oportunitat d'interpretar un repertori vinculat a la programació operística del Teatro Real en un cicle de quatre concerts i quatre sessions formatives.

  • El Ciclo brinda també contingut cultural i artístic als Amigos Jóvenes del Teatro Real, estudiants i amics de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El Programa Crescendo. Creamos òpera és una iniciativa de caràcter nacional que neix amb l'objectiu d'oferir formació i oportunitats professionals a joves promeses dins l'àmbit de la creació operística, sota un compromís de fomentar un ecosistema artístic divers i inclusiu. El programa es basa en quatre nivells: formació artística i competències transversals, trobades amb cadascun dels professionals involucrats en la creació operística, sessions pràctiques vinculades a una de les produccions del Teatro Real i oportunitats laborals.