Ajuts a la investigació

Convoquem anualment 15 Ajuts per a investigadors/es en ciències socials i humanitats de nacionalitat espanyola que estiguin a l'última fase del procés de realització de la tesi doctoral en una universitat o centre científic espanyol i que hagin cursat almenys el primer any dels estudis de doctorat.

  • Els Ajuts estan destinats a finançar treballs de recerca, estades a universitats o centres científics espanyols o estrangers i altres activitats relacionades amb la realització de la tesi doctoral.