A Tempo, Arts i Formació

Col·laborem amb A Tempo, Arts i Formació un projecte educatiu impulsat per la Fundació La Ciutat Invisible i el festival d'arts escèniques Temporada Alta, amb l'objectiu de formar una ciutadania crítica que participi activament de la vida cultural del territori.

  • El projecte està format per activitats que generen experiències culturals dirigides a estudiants programant activitats dins i fora dels centres educatius, en horari lectiu i de forma gratuïta, així com programes formatius que creen espais de trobada i faciliten l’intercanvi de coneixement, eines i recursos per a professionals de les arts i l’educació. El gener del 2022 va tenir lloc la primera edició del Seminari de formació per a docents, artistes-educadors i agents culturals d'Andalusia, dirigit a docents, artistes-educadors i agents culturals vinculats a programes formatius del territori, on es proposen noves maneres de pensar la educació actual i de transformar els processos d’aprenentatge des de la mirada transversal de les arts. Es tracta d’un seminari de tres dies amb un total de 15 hores de formació presencial, que inclou una ponència inaugural, quatre tallers artístics de dansa, teatre, música i cultura digital i quatre sessions de treball en grup amb l’acompanyament d’una mediadora cultural, que és qui orienta les persones participants a integrar les eines apreses en el context professional.