Reto Futuro 2021. La millor manera de predir el futur és crear-lo.

Reto Futuro és un programa d'emprenedoria social dirigida a joves en situació de vulnerabilitat perquè, mitjançant continguts educatius, eines tecnològiques accessibles i acompanyament de mentors, puguin viure una experiència formativa i transformadora que els prepari per a un futur que ells mateixos poden crear.

  • El programa ha estat co-creat per Fundació Banc Sabadell, Imagine Creativity Center i Fundación Exit.
  • En aquesta II edició del programa, han participat 29 equips compostos per 3 joves, un educador de la seva entitat, un facilitador expert en la metodologia Lombard i un entrenador, professional del Banc Sabadell.