Beca en col·laboració entre Fundació Banc Sabadell i la Escuela Superior de Música Reina Sofía curs2021/2022.

Col·laborem amb el Programa d'Emprenedoria i Innovació Social de l'Escola Superior de Música Reina Sofia amb el propòsit d'aportar una major oferta laboral als seus estudiants i preparar-los per a les seves futures carreres professionals.

  • Els alumnes realitzen un projecte real i, a través del disseny i implementació d'aquest projecte, aprenen nocions, entre altres, de gestió pressupostària i administrativa, de treball en equip, de comunicació i màrqueting digital, de producció.
  • El programa compta cada any amb uns 20 alumnes, que desenvolupen habilitats que van més enllà de la interpretació. A més, prenen consciència del paper que juguen com a artistes en la societat que els envolta.