Estudi de Seroprevalència sobre Covid19

La Fundació Banc Sabadell finança el primer estudi de seroprevalència sobre la covid-19 realitzat per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

  • Es tracta d'un estudi pioner sobre la resposta immunitària en els treballadors sanitaris de l'hospital i en un gran grup de pacients, així com en la població de referència a la ciutat de Sabadell i la seva comarca.
  • L'objectiu és determinar quina part de la població ha desenvolupat immunitat davant la Covid-19 i avaluar el grau de resposta als anticossos per guiar sobre la protecció futura contra la infecció.