Talent i Cultura

El suport al talent i el foment de la cultura formen el nucli estratègic de l’activitat desenvolupada per la Fundació Banc Sabadell. El nostre compromís amb aquests àmbits d’actuació s’ha consolidat i ha continuat creixent durant l’any 2019 i s’ha concretat amb el nostre suport i la nostra col·laboració amb diferents entitats que impulsen projectes d’aquesta índole.

Els projectes i les col·laboracions a les quals hem donat suport durant l’any 2019 s’han caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia, serietat i proximitat amb les entitats i els beneficiaris.

No entenem la cultura sense el talent ni el talent sense la cultura. El coneixement i el talent són els fonaments del progrés de la societat. Ambdós són pous de coneixement que es retroalimenten i multipliquen el progrés social. I això es fa evident en la nostra aposta pel talent de persones de menys de 42 anys a través de beques i premis.

Els projectes i les col·laboracions a les quals hem donat suport durant l’any 2019 s’han caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia, serietat i proximitat amb les entitats i els beneficiaris.

Aquesta memòria pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els projectes que la Fundació Banc Sabadell impulsa, les entitats amb les quals cooperem i les persones que es veuen beneficiades d’aquesta col·laboració.