El cinema del futur

La Fundació ha posat en marxa amb Tabakalera de Sant Sebastià un grup obert d’experimentació entorn al cinema i la tecnologia amb l’objectiu de reflexionar de manera crítica sobre l’ús de les tecnologies aplicades a la imatge i el so en moviment i proposar un ús creatiu.

  • Generar coneixement, articular projectes i crear comunitat.