Talent i Cultura

El suport al talent i el foment de la cultura formen el nucli estratègic de l’activitat desenvolupada per la Fundació Banc Sabadell. El nostre compromís amb aquests àmbits d’actuació s’ha consolidat i ha continuat creixent durant l’any 2016 i s’ha concretat amb el nostre suport i la nostra col·laboració amb diferents entitats que impulsen projectes d’aquesta índole. Un nombre ampli de persones són beneficiàries d’aquests projectes, que suposen una oportunitat magnífica per desenvolupar el seu talent de múltiples maneres: introducció en circuits culturals nacionals o internacionals, formació per part d’experts de reconegut prestigi, inspiració i motivació en conferències o incorporació al món laboral, entre d’altres.

Exploració i continuïtat han estat els vectors sobre els quals ha pivotat la nostra actuació enguany

Per aquesta raó, no entenem la cultura sense el talent ni el talent sense la cultura. El coneixement i el talent són els fonaments del progrés de la societat. Ambdós són pous de coneixement que es retroalimenten i multipliquen el progrés social. I això es fa evident en la nostra aposta pel talent de persones de menys de 40 anys a través de beques i premis.

Des d’aquesta perspectiva, els projectes i les col·laboracions a les quals hem donat suport durant l’any 2016 s’han caracteritzat per la seva excel·lència, eficàcia, serietat i proximitat amb les entitats i els beneficiaris. Exploració i continuïtat han estat els vectors sobre els quals ha pivotat la nostra actuació enguany. Exploració quant al suport a projectes diferencials, que busquen contribuir al progrés social i que estan alineats amb la nostra voluntat transformadora i d’adaptabilitat al canvi i al futur. Continuïtat quant a la col·laboració amb entitats que fa temps que desenvolupen projectes molt sòlids, d’una llarga trajectòria i la relació de les quals amb la fundació està molt consolidada.

Aquesta memòria pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els projectes que la Fundació Banc Sabadell impulsa

Creiem que aquesta combinació és una fórmula d’èxit que ha de permetre afrontar amb garanties els reptes futurs aprofitant els progressos aconseguits en el present.

En definitiva, aquesta memòria pretén ser un instrument útil que serveixi per conèixer els projectes que la Fundació Banc Sabadell impulsa, les entitats amb les quals cooperem i les persones que es veuen beneficiades d’aquesta col·laboració.